Bayındırlık nedir?

Bayındırlık, bir bölgenin veya bir yerleşim yerinin gelişmesi, hayat standartlarının yükselmesi ve güzelleşmesi için yapılan birtakım faaliyetleri uygulamaya koyan birimdir.

Bir bölgenin gelişmesi için yapılan faaliyetlerin tamamı bayındırlık kapsamına girer. Bölgenin gelişmesi, güzelleşmesi, yaşam koşullarına uygun hale getirilmesi faaliyetlerini Bayındırlık ve İskan Bakanlığı yürütüyordu. 29 Haziran 2011 tarihinde bu bakanlığın ismi değiştirilerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olmuştur.

ol, köprü, baraj gibi kamu yararına yapılan inşa, bakım ve onarım işleridir. Vatandaşların günlük yaşantıları üzerinde büyük önemi olan bu hizmetler, genel kalkınma planlarında da birinci derecede yer almaktadır. Kamu teşkilatı tarafından yerine getirilen bu hizmetler, genellikle ayrı bir bakanlığın kurulmasını gerektirmektedir.

Ekonominin durgunluk dönemlerinde gerekli şartlar ve imkanlar mevcut olmak kaydıyla geniş bayındırlık hizmetlerine girişmek işsizliği önleyebilme ve toplam talep hacmini genişletebilme bakımından çok faydalı sonuçlar vermektedir. Gelişme halindeki ülkelerde ise hızlı kalkınmayı sağlayabilmek için siyasi iktidarların enflasyonist etkilerine rağmen önemli bayındırlık hizmetlerine giriştikleri görülmektedir.

Çevre ve şehircilik bakanlığı’nın bayındırlık faaliyetleri nelerdir?

• Kamu tesisleri ve kamu yapılarının inşaatı ve onarımını yapmak veya yaptırmak.
• Çeşitli özellikteki ve ölçekteki imar Plan’larının projeye esas standartlarını belirlemek.
• İl özel idarelerine ait yapı ve tesisleri yapmak veya yapılmasını sağlamak.
• Yurt dışında çalışmak isteyen müteahhitlerin işlemlerini yapıp, sicillerini tutmak.
• Konutların konut politikası ilkelerine göre yapılmasını sağlamak.
• Deprem, yangın, çığ gibi afetlerin öncesinde gerekli tedbirleri almak, sonrasında da yapılacak yardımları tespit etmek.
• Ülkenin imkanlarına göre en gerekli yapı malzemelerinin ekonomik ve standartlarına uygun olarak kullanılmasını sağlayacak önlemler almak.

Sözlükte "bayındırlık" ne demek?

1. Bayındır olma durumu, ümran.
2. Bayındır duruma getirme işi, imar.

Cümle içinde kullanımı

Anadolu'yu aşıp Halep kapısını vurduğumuz zaman, bayındırlık ve kalabalık görmeğe başlıyorduk.
- F. R. Atay

Bayındırlık kelimesinin ingilizcesi

prosperity; public works

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç